Gamification

gryGamification – grywalizacja – to zastosowanie mechaniki gier i zaczerpniętego z gier sposobu myślenia do pobudzania zainteresowania różnymi projektami i rozwiązywania problemów.

Gamification – to zjawisko, które w języku polskim najczęściej tłumaczone jest jako grywalizacja. W uproszczeniu polega ono na wprowadzeniu mechaniki znanej z gier do produktu, usług czy wykonywanych przez pracowników zadań, tak, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz ich motywację do osiągnięcia określonych celów. Wykorzystanie tej mechaniki umożliwia przyciągnięcie, zaangażowanie i utrzymanie użytkowników przy danym projekcie. Chcąc przybliżyć wam ideę gamification, która jak powiedział Al Gore, były wiceprezydent USA, podczas 8th Annual Games for Change Festival in NYC, staje się potężnym narzędziem zmiany, należałoby odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania:

Czym tak naprawdę jest grywalizacja?

Gamification – grywalizacja – to zastosowanie mechaniki gier i zaczerpniętego z gier sposobu myślenia do pobudzania zainteresowania różnymi projektami i rozwiązywania problemów. Sprawia, że ludzie bardziej angażują się w aktywności i dążą do realizacji celów.

Jak funkcjonuje ?

Mechanika gier powoduje, że uczestnicy uzyskują satysfakcje z wykonywanych działań. Ludzie posiadają fundamentalne pragnienia i potrzeby związane z nagrodami, osiągnięciami, określaniem swojego statusu, autoekspresją czy rywalizacją. Potrzeby te są uniwersalne dla nas wszystkich, a grywalizacja dostarcza ich wszędzie tam, gdzie oczekują tego nasi klienci.
Jakie korzyści mogą być z wdrożenia grywalizacji w Twojej firmie ?

– pozyskiwanie i utrzymywanie klientów,
– pasjonujące programy lojalnościowe,
– kreatywne planowanie,
– mobilizacja do rutynowych zadań i projektów,
– podniesienie efektywności i zadowolenia z pracy,
– selekcja i rekrutacja pracowników,
– planowanie strategiczne,
– wprowadzanie innowacji i podnoszenie jakości pracy,
– wdrażanie systemów zarządzania jakością i budowanie projakościowej świadomości,
– budowanie pożądanej kultury organizacyjnej,
– wzmacnianie więzi i lepsze zarządzanie zespołem,
– poprawienie komunikacji wewnętrznej w grupie pracowniczej.

Posted in Uncategorized and tagged , .