Zabierz się z nami w MEDIATRAVEL…

mediatravelOd 21 – go kwietnia do 25 – go kwietnia w Łodzi potrwa MEDIATRAVEL, czyli podróż po twórczości poświęconej tematom związanym z człowieczeństwem, środowiskiem, społecznością, konfliktami społecznymi, zwyczajami, kulturą. Inaczej mówiąc, MEDIATRAVEL to Festiwal Cywilizacji i Twórczości Audio-Wizualnej poświęcony wszystkim tym, co nas otacza. Ta kwietniowa impreza to także powrót do historii, do wydarzeń nad którymi powinno się rozmyślać, zastanawiać, a na pewno zdawać sobie z nich sprawę. Jednak MEDIATRAVEL to przede wszystkim droga ku fascynującym krajobrazom, odmiennej przyrodzie, wspaniałym zabytkom, innej duchowości.

Festiwal stanowi miejsce połączenia duchowości i fizyczności, intelektualnej zadumy z głęboką kontemplacją. Dzięki takim założeniom organizatorów, impreza jest miejscem szerzenia uniwersalizmu wartości, które przecież są niezmienne, niezależne wobec czasu i miejsca. W trakcie Festiwalu pokazane będą właśnie takie dzieła, których treść wskazuje na ten ważny czynnik budowy przyszłego, wspólnego świata. Będą to głównie filmy dokumentalne, poruszające, rzetelne.

Organizatorzy zaznaczają, że program Festiwalu skierowany jest nie tylko do twórców filmów, ale także fotografików, muzyków i ludzi pracujących w radio, czy też prasie. To właśnie oni nie tylko potrafią dostrzec najdrobniejsze i najciekawsze elementy rzeczywistości nas otaczającej, ale także mają zdolność jej kreacji dzięki ekspresji, jakiej poświęcają się na co dzień. Warto dodać, że w trakcie Festiwalu odbędzie się konkurs o Nagrodę Word Mediatravel w wyżej wymienionych kategoriach: film, fotografia, radio, Internet, prasa. Organizatorzy: Agencja Artystyczna MARVELedia i Arkadia mają nadzieję, że dzięki licznym przeglądom i wystawom uda się chociaż w minimalnym stopniu pomóc wszystkim gościom zrozumieć świat i wyjaśnić tajemnice w nim zawarte.

Posted in Uncategorized and tagged .